Üstünliklerimiz
Has köp tanamak

Önümlerimiz bilen has köp bazar ýagdaýyny we has ýokary abraýy paýlaşýandygy subut edildi.

Gowy hil

Iň oňat hilli önümler we Germaniýa in-spesifikasiýa standartlary.

Gowy hyzmat

OEM & ODM, gaplaýyş dizaýny, Lo-gistic 24H hyzmatlary, 20 ýyldan gowrak daşary ýurtly iş tejribämiziň esasynda.

Täze önümler

Müşderilerimizi diňlemek we bazara girmek, her ýyl 6-7 sany täze önüm çykarmak.

R&D mümkinçilikleri

On ýyldan gowrak wagt bäri işleýän we Hytaýyň bäşinji derejeli oba hojalygy instituty bilen hyzmatdaşlyk edýän 15 inersener.

Zawod şahadatnamasy

Zawod BSCI we ISO 9001 şahadatnamalaryny we CE / RoHS / REACH / ETL şahadatnamalaryny aldy.

Gözleg we gözleg mümkinçiliklerimiz
Professional ekiş meýdany
Ösümlik gollanmalary
Iýip bolýan \ bezeg ösümlikleri

Tejribeli bagban ýa-da täze öwreniji bolsaňyzam, ýolbeletimiz ösümliklere ideg etmek, bagbançylyk usullary we täze, öýde öndürilen ingredientleri ulanyp aňsat reseptler barada köp maglumatlary hödürleýär. J&C ösümlik gollanmasy bilen başlalyň!

Ösümlik küýzesi
Bezeg

Ordinaryönekeý gül çüýşeleri içgysgynç diýip pikir edýärsiňizmi? Ekologiýa taýdan arassa materialdan ýasalan gül küýzesiniň bezeg örtüklerini hödürleýäris, gül küýzesiniň görnüşini keýpiňize, öý gurşawyňyza we dynç alyşyňyza görä islendik wagt üýtgedip bilersiňiz. Öýüňizi has gowy bezäp bilerler.

Biz bilen habarlaşyň

Biziň maksadymyzdan gymmatly we mynasyp önümler we ser-tomerler bilen üpjün etmek we bir bitewi hyzmaty hödürlemek üçin elimizden gelenini etmek isleýäris. Müşderilerimize edilýän erbetlikler.

Kömek gerek?
24 sagat onlaýn
+86 0571 89803226